FACE OFF 6: THE TICKET OF DESTINY

MA 15+ | 132 minutes
Nhóm bạn thân lâu năm nhận được cơ hội đổi đời khi biết tấm vé của cả nhóm trúng giả độc đắc trị giá 136,8 tỷ đồng. Đột nhiên An, người giữ tấm vé bất ngờ qua đời. Liệu trong hành trình tìm kiếm và chia chác món tiền trong mơ béo bỡ này sẽ đưa cả nhóm đến đâu?
A group of longtime friends suddenly received a chance to change their lives when they found out that the group's ticket won a jackpot of 136.8 billion. Suddenly, An, the ticket holder, had an accident and did not survive. Faced with the dream of winning money that should have been easily available, the group of friends embarked on a journey to find the lottery ticket. But that was only the beginning of countless unexpected events. Where will this quest to find and share the lucrative dream money really lead the group?
Thể loại: Tâm lý, Hành động, Hài, Gia đình, Giật gân / Drama, Action, Comedy, Family, Thriller
Diễn viên: Quốc Cường, Huy Khánh, Trung Dũng, Thanh Thức, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Diệp Bảo Ngọc, Tạ Lâm, Quỳnh Như, bé Thuỳ Linh
Đạo diễn: Lý Hải